Begroting 2019

Toegankelijkheid

  • We hebben er alles aan gedaan om deze site zo toegankelijk mogelijk te maken voor onze bezoekers. Voorbeelden hiervan zijn:
  • We proberen te voldoen aan alle 47 automatisch te toetsen webrichtlijnen. U kunt dit zelf testen door het webadres van deze site en elke willekeurige vervolgpagina in te toetsen in de webrichtlijnen quickscan pagina
  • Onze site is leesbaar in alle gangbare browsers en beeldscherminstellingen;
  • Wij streven naar duidelijke en voor de bezoeker leesbare teksten, zonder vaktaal;
  • Bezoekers kunnen onze webpagina's bekijken zonder dat daarvoor software moet worden gedownload;
  • Wij maken gebruik van zogeheten 'voorleessoftware' voor mensen met leesproblemen;
  • Blinden en slechtzienden kunnen via braille-apparatuur onze site lezen.
ga terug