Begroting 2019

Onze ambities

ONZE INWONERS

Vanzölf Saomen met inwoners en partners
Binnen het sociaal domein staat zelfredzaamheid voorop, iedereen doet mee en waar nodig ondersteunen we
Inwoners centraal bij de dienstverlening

ONZE ECONOMIE

Een ondernemersvriendelijke gemeente met een gezond vestigingsklimaat
Mogelijkheden vinden en benutten om de ontwikkelingen in de agrarische sector lokaal te stimuleren
Behoud van de toppositie van Borger-Odoorn als Drentse gemeente met de meeste werkgelegenheid in Recreatie & Toerisme

ONZE TOEKOMST

Duurzaam wonen en duurzaam energie opwekken
Leefomgeving voorbereid op maatschappelijke effecten van krimp: een Vitaal Borger-Odoorn
De gemeente als regisserende en faciliterende partner bij maatschappelijke vraagstukken en inwonersparticipatie
Een organisatie die is toegerust voor haar veranderende rol in de samenleving

ONZE  LEEFOMGEVING

Een aantrekkelijke en groene leefomgeving voor inwoners en toeristen
Borger-Odoorn is een aantrekkelijke gemeente waarin het prettig wonen is, nu en in de toekomst
Toekomstbestendige wegen door inventief omgaan met onze middelen
Iedereen voelt zich veilig in Borger-Odoorn
Een andere mindset door de Omgevingswet

ONZE PORTEMONNEE

Onze huidige financieel gezonde positie ook voor de toekomst behouden
Verantwoord keuzes maken door faseren en prioriteren in Onze ambities en bestedingsvoorstellen

ga terug