Begroting 2019

Dynamische prioriteitenlijst

Hieronder volgt de Dynamische prioriteiten lijst (DPL). Elk voorstel is voorzien van een toelichting. In de titel is aangegeven om wat voor bedrag het gaat, welk jaar het betreft en of het incidenteel (I) of structureel (S) budget gaat. De DPL komt voort uit de Kadernota 2019 en is aangevuld met wensen die in de afgelopen periode naar voren zijn gekomen.

Nieuw toegevoegd na Kadernota 2019.

Al gehonoreerd door raad. Heeft prioriteit.

 

Deel

nr.

Thema

Onderwerp

Structureel

Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel

2019

2019

2020

2021

2022

1a

1

Onze inwoners

Verhoging budget schuldhulpverlening

50.000

2

Onze inwoners

Opbouwwerker Veengebied 

79.000

3

Onze inwoners

Beleidsintensivering Medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt

80.000

30.000

46.000

60.000

4

Onze inwoners

Werkbudget Borger-Odoorn regenbooggemeente

10.000

Totaal Onze inwoners

169.000

50.000

30.000

46.000

60.000

1b

5

Onze toekomst

Inwonerparticipatie

50.000

6

Onze toekomst

Bijdragen uitwerkingsmaatregelen BOCE beleidskader

p.m. 

7

Onze toekomst

Basis op orde/Betrouwbare overheid

p.m. 

p.m. 

8

Onze toekomst

Aanpassing huisvesting en verduurzaming gemeentehuis en -werf

p.m. 

9

Onze toekomst

Verduurzaming openbare verlichting (€ 13.739 str p.j. oplopend)

13.739

10

Onze toekomst

Versnellingsaanpak sanering Asbestdaken in Drenthe

19.125

8.850

8.850

8.700

11

Onze toekomst

Drents Energie loket

12.500

12

Onze economie

Beleidsintensivering Afval, Milieu en Duurzaamheid

103.500

-38.500

13

Onze toekomst

Duurzaamheidseducatie

10.000

Totaal Onze toekomst

177.239

-6.875

8.850

8.850

8.700

1c

14

Onze economie

Bedrijven Stimuleringsregeling deel II (50%)

55.000

15

Onze economie

Economisch Actieplan 2018-2020

p.m. 

16

Onze economie

Open Science Hub Lofar

13.325

17

Onze economie

Bijdrage Vitale Vakantieparken 2019-2021

19.239

19.239

19.239

Totaal Onze economie

13.325

74.239

19.239

19.239

0

1d

18

Onze leefomgeving

3e fase achterstallig onderhoud bomen

360.000

19

Onze leefomgeving

Renovatie 1 hoofdveld per jaar

50.000

20

Onze leefomgeving

Verhogen kwaliteitsniveau groen (€ 218.766 p.j.)

218.766

21

Onze leefomgeving

Borger-West: Rolderstraat (afschr.last)

75.000

22

Onze leefomgeving

Sportcomplex Odoorn

p.m. 

23

Onze leefomgeving

Ontwikkeling dorpsplein Exloo

p.m. 

24

Onze leefomgeving

Verhoging bijdrage Geopark

p.m. 

25

Onze leefomgeving

Speeltuinen: aanleg speeltuin Borger

20.000

26

Onze leefomgeving

Transformatie landbouwwegen in fietspaden

12.000

27

Onze leefomgeving

Transformatie schelpenfietspad in beton fietspad

3.750

28

Onze leefomgeving

Eikenprocessierups

8.500

29

Onze leefomgeving

Onafhankelijk adviseur Gebiedsagenda de Monden 

45.000

30

Onze leefomgeving

Verkeersmodel BOCE gemeenten

25.000

31

Onze leefomgeving

Budget verkeersmaatregelen uit het GVVP

37.500

Totaal Onze Leefomgeving

397.016

458.500

0

0

0

1e

32

Onze portemonnee

Prioriteren EZ / R&T / Cittaslow 

83.000

-41.500

33

Onze portemonnee

Indexering: 1% voor wegen en groen

18.500

34

Onze portemonnee

Project Begroten Nieuwe Stijl (BNS)

35.000

60.000

35

Onze portemonnee

Beleidsintensivering Subsidiecoördinator

34.500

36

Onze portemonnee

Beleidsintensivering Communicatieadviseur

69.000

Totaal Onze portemonnee

240.000

18.500

0

0

0

Totaal

996.580

594.364

58.089

74.089

68.700

ga terug