Begroting 2019

Dynamische prioriteitenlijst

Onze portemonnee

32. Prioriteren EZ/R&T/Cittaslow (€ 83.000/S/2019)
Namens MT en college is verzocht om deze beleidsintensivering van het ambtelijk apparaat op de DPL op te voeren. Als de € 83.000 structureel wordt gehonoreerd dan valt € 41.500 in 2019 incidenteel vrij. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering.

33. Indexering 1% (€ 18.500/S/2019)
Budgetten die niet jaarlijks automatisch geïndexeerd worden betreffen voornamelijk de reguliere onderhoudsbudgetten voor wegen en groen. Voor een indexatie van 1% op de budgetten van groen en wegen is € 18.500 benodigd.

34. Project BNS (€ 60.000/I/2019 en € 35.000/S/2019)
In fase 3 van het project Begroten Nieuwe Stijl zal er, zoals aangekondigd, een IT tool worden geïmplementeerd waarmee we ons planning en control proces ondersteunen en waarmee we onze begroting en andere documenten conform onze Nieuwe Stijl digitaal ontsluiten (via internet of een app) aan alle gebruikersgroepen zoals inwoners, raadsleden, collegeleden en de ambtelijke organisatie. De implementatie van deze IT tool brengt kosten met zich mee. Eenmalige kosten ad € 40.000 voor de aanschaf en implementatie. Eenmalige kosten voor projectleiding ad € 20.000. En structurele kosten voor onderhoud, upgrades, ed. ad € 35.000.

35. Beleidsintensivering subsidie coördinator (€ 34.500/S/2019)
Namens MT en college is verzocht om deze beleidsintensivering van het ambtelijk apparaat op de DPL op te voeren. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering.

36. Beleidsintensivering communicatieadviseur (€ 69.000/S/2019)
Namens MT en college is verzocht om deze beleidsintensivering van het ambtelijk apparaat op de DPL op te voeren. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering.