Begroting 2019

Welkom op de website van de begroting 2019 van de gemeente Borger - Odoorn. De begroting 2019 is op 8 november 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente Borger - Odoorn zet in op een goede dienstverlening aan haar inwoners. Daar hoort ook bij dat we u op een toegankelijke manier informeren over de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. Hier vindt u ook de begroting 2019 in één oogopslag

Cittaslow
Borger-Odoorn ontving in 2010 het internationale Cittaslow keurmerk.
Dit internationale keurmerk staat voor een top gebied als het gaat over zaken als: leefomgeving, landschap en streekproducten. Over gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. Het Cittaslow keurmerk stimuleert bestuurders, beleidsmakers, instellingen, ondernemers en inwoners om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de gemeente en stimuleert het bewuster leven in een menselijk tempo..
Het netwerk telt al meer dan 220 gemeenten verspreid over 30 landen wereldwijd. Door samen een netwerk te vormen kunnen gemeenten hun krachten bundelen om de kwaliteit van leven te verbeteren.