Begroting 2019

Dynamische prioriteitenlijst

Onze inwoners

1. Verhogen bijdrage schuldhulpverlening (€ 50.000/I/2019)
Bij de BERAP 2018-I is het voorschot aan de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) incidenteel verhoogd van €
220.000 naar € 300.000, omdat er bij de jaarrekening een overschrijding was van € 112.000. De gemeente heeft nog een contract met de GKB tot eind 2019 en de verwachting is dat er volgend jaar opnieuw € 300.000 benodigd is. Vanuit het Gemeentefonds ontvangen we voor de jaren 2018-2020 jaarlijks € 31.394 voor schulden en armoede dat aan het budget voor schuldhulpverlening is toegevoegd. Er is daarom nog afgerond € 50.000 voor 2019 nodig om over € 300.000 budget te beschikken.

2. Opbouwwerker veengebied (€ 79.000/S/2019)
Dit is n.a.v. een motie bij de begrotingsbehandeling 2018. In 2018 wordt dit bedrag incidenteel gedekt uit het Wmo budget, maar conform het voorstel is structurele dekking vanuit de algemene middelen gewenst. De wens is om mogelijk meer opbouwwerkers in te zetten.

3. Beleidsintensivering Medewerkers met afstand tot arbeidsmarkt (€ 80.000/S-I/2019- 2022)
Namens MT en college is verzocht om deze beleidsintensivering van het ambtelijk apparaat op de DPL op te voeren. Voor een nadere toelichting verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering.

4. Werkbudget Borger-Odoorn regenbooggemeente (€ 10.000/S/2019)
Als regenbooggemeente draagt Borger-Odoorn uit dat iedereen erbij hoort en geaccepteerd moet worden in onze samenleving. Ongeacht wie of wat je bent. Tijdens de regenboogweek in oktober 2018 starten de eerste activiteiten. Voor de uitrol van activiteiten in 2019 en verder, en het uitdragen van Borger-Odoorn als regenbooggemeente, is budget nodig. Het is o.a. de bedoeling dat er workshops worden gegeven op basisscholen om leerlingen te informeren over dit onderwerp.