Begroting 2019

Onze leefomgeving

Verbonden partijen

Verbonden partij

Agenda voor de Veenkoloniën

Rechtsvorm

Overige verbonden partijen

Doelstelling

Bundeling van krachten voor de ontwikkeling van het veen- koloniaal gebied.

Beleidsontwikkeling

Vanuit de Agenda is vooral gewerkt aan het Innovatiepro- gramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 om vanuit de bestaande kracht en dynamiek aan vernieuwing, verduurzaming en versterking te werken van het gehele agro-complex in de Veenkoloniën.

Actiepunten

Verbonden partij

P10 gemeenten

Rechtsvorm

Overige verbonden partijen

Doelstelling

Krachtenbundeling om gezamenlijk steviger gesprekspartner te zijn, bij het behartigen van de specifieke belangen van grote plattelandsgemeenten met meerdere kernen.

Beleidsontwikkeling

Doorontwikkelen tot een krachtige lobby-organisatie. Er zijn inmiddels 15 gemeenten bij P-10 aangesloten.

Actiepunten

Lobbyen voor een aantrekkelijk en vitaal platteland. Dit wordt gedaan aan de hand van drie thema’s:
1. Aantrekkelijk platteland;
2. Maatwerk;
3. Samenspel met de stad.

ga terug