Begroting 2019

Onze leefomgeving

Nieuw te ontwikkelen groen uitvoeren op hetzelfde kwaliteitsniveau en uitstraling als het streefbeeld van het bestaand groen

Wat gaan we er voor doen?

Ruimte en groen

-

Boomcontrole en onderhoud bomen en een verzoek voor extra middelen > 2019

-

Onderhoud van de landschapselementen met landschapsbeheer Drenthe en vrijwilligers

-

Opstellen boomwaarden kaart  Biodiversiteit verhogen

-

Bestrijding van eikenprocessierups

-

Aanleggen/faciliteren van bloemrijke akkers bij verpachting gronden (5%, ofwel 1 ha van 20 ha pachtgronden) > 2018

-

Aanleggen van een voedselpark in de openbare ruimte

-

Extra middelen inzetten voor regulier groen- en vijveronderhoud

-

Nieuw te ontwikkelen groen uitvoeren op hetzelfde kwaliteitsniveau en uitstraling als het streefbeeld van het bestaand groen

-

Integraal uitvoeren van renovatie en onderhoud van groenprojecten samen met verkeer, wegen, riolering en groen

-

Ruimen van graven c.q. renovatie van delen van de begraafplaats

-

Compleet maken van de historische gravenlijst en de graven op de lijst behouden

-

Compleet maken van de historische gravenlijst en de graven op de lijst behouden

-

Compleet maken van de historische gravenlijst en de graven op de lijst behouden

-

Doorgaan met het afkoppelen van het regenwater van de riolering om bij de koplopers van Nederland te blijven behoren. In de gemeente Borger-Odoorn is inmiddels 38% afgekoppeld (1 ha per jaar)

-

Blijven samenwerken in de waterketen met de gemeenten Emmen, Coevorden, Ommen en Hardenberg, het waterschap Vechtstromen en de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD)

-

Vanuit de Samenwerking in waterketen uitvoeren van stresstesten om de risico's voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in beeld te brengen. De maatregelen die daaruit voortvloeien opnemen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

-

1% indexeren budget groen per 2019

ga terug