Begroting 2019

Onze leefomgeving

Verbinding zorg en veiligheid: we realiseren en onderhouden een structurele communicatielijn tussen OOV-medewerkers en stichting Sociale teams Borger-Odoorn

Wat gaan we er voor doen?

Openbare orde en veiligheid

-

Borger-Odoorn vervult een zichtbare rol in de veiligheidshulp structuren, zowel lokaal als regionaal/landelijk

-

Borger-Odoorn heeft een aandeel in facultatieve onderwerpen die bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsbewustzijn

-

Voor medewerkers: minimaal één keer per jaar bewustwordingsbijeenkomst Regionaal Informatie en Expertisecentrum organiseren

-

Inwonersparticipatie: minimaal 2 preventieprojecten per jaar, zoals brandveilig leven, witte voetjes, preventietruck, etc

-

Op publieksmonitor in de hal van het gemeentehuis draait altijd een veiligheidsitem (eigen kracht, zelfredzaamheid)

-

OOV voert kennismakingsgesprek met nieuwe bestuurders en veiligheidsrelevante nieuwe medewerkers m.b.t. thema's ondermijning en VPT

-

Verbinding zorg en veiligheid: we realiseren en onderhouden een structurele communicatielijn tussen OOV-medewerkers en stichting Sociale teams Borger-Odoorn

-

Interne organisatie: 'veiligheid' als thema integreren in sjabloon raadsvoorstel en collegevoorstel'

-

Minimaal 1x/jaar een bijeenkomst met bedrijfsmatige horeca-ondernemers inzake Drank- & Horecawet en alcoholpreventie (met. met KCC en MO)

-

Actueel BIBO-beleid (Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur), evenementenbeleid, opiumwetsbeleid, prostitutiebeleid

-

Deelname aan evenementenoverleg/-beleid KCC en denktank Omgevingsvisie

-

Gerichte en tijdige (schriftelijke) advisering OOV op adviesaanvragen organisatie

-

Borgen OOV in vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid

ga terug