Begroting 2019

Onze inwoners

Evalueren koers 2018

Wat gaan we er voor doen?

Dienstverlening

-

Uitvoeren Klant Tevredenheid Onderzoek

-

Uitvoeren Klant Tevredenheid Onderzoek

-

Faciliteren en verbinden uitrollen

-

Evalueren koers 2018

-

Faciliteren en verbinden uitrollen

-

Faciliteren en verbinden uitrollen

-

Maken kostencalculatie per product

-

Koersbepaling dienstverlening 2018 en verder

-

Koersbepaling dienstverlening 2018 en verder

-

Programmatische aanpak met inwoners, belangengroeperingen, de raad en de ambtelijke organisatie

ga terug