Begroting 2019

Onze inwoners

Dienstverlening

Ambitie

Onze inwoners worden zo goed mogelijk in staat gesteld om de benodigde gemeentelijke informatie en gewenste diensten te krijgen. Bij de wijze waarop de gemeentelijke dienstverlening is ingericht, staan de wensen van de inwoners centraal. De inwoner voelt zich gehoord. De gemeente reageert tijdig, alert en is benaderbaar.

ga terug