Begroting 2019

Onze inwoners

Wat mag het kosten?

Hieronder zijn de begrote inkomsten en uitgaven voor het gehele thema weergegeven.

Thema

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Onze inwoners

Begroting 2019

34.922.081

7.830.558

27.091.523

Onze inwoners

Begroting 2018

35.795.044

7.879.962

27.915.082

Onze inwoners

Rekening 2017

35.515.336

8.316.877

27.198.459

Begrote inkomsten en uitgaven

Hieronder zijn de begrote inkomsten en uitgaven voor het gehele thema weergegeven.

Het gaat hier om kosten en opbrengsten die hoofdzakelijk verband houden met onze dienstverlening en het sociaal domein. Voorbeelden zijn kosten en opbrengsten burgerzaken, onderwijs, sport, maatschappelijke voorzieningen, sociale uitkeringen en sport.

ga terug