Begroting 2019

Onze economie

Borger-Odoorn zet in op een samenleving waarin leefbaarheid en ondernemerschap elkaar versterken. De lokale bedrijvigheid wordt gekenmerkt door kleinschaligheid (relatief veel Zzp’ers) en ondernemingen in de landbouw- en de toeristisch-recreatieve sector.

Het faciliteren en stimuleren van ondernemer- schap door het verbinden van partijen en initiatieven zijn speerpunten om de lokale economie te ondersteunen. Hierin vormen kenmerken als ruimte, een aantrekkelijk landschap en werken en wonen belangrijke waarden.

Lasten & baten

Lasten

€ 455.271

0,6 %

Baten

€ 1.436.997

2,0 %

ga terug