Begroting 2019

Onze economie

Economische ontwikkeling

Ambitie


Borger-Odoorn zet in op een samenleving waarin leef-baarheid en ondernemerschap elkaar versterken. Een goed ondernemersklimaat is niet alleen van belang om ondeernemers te interesseren voor vestiging in onze gemeente, maar ook om de al aanwezige onddernemers te faciliteren. Om te weten wat er bij hen leeft en waar zij behoefte aan hebben organiseert de gemeente bedrijfsbezoeken, netwerk- en themabijeenkomsten. Gezien de situatie op de arbeidsmarkt is het wenselijk om de contacten tussen ondernemers en het onderwijs te versterken. Tenslotte verdient de agrarische sector aandacht door haar grote aandeel in de werkgelegenheid en invloed op de inrichting van de leefomgeving.

ga terug