Begroting 2019

Onze economie

Recreatie en Toerisme

Ambitie

Het behoud van de toppositie van Borger-Odoorn als Drentse gemeente met het grootste aandeel R&T in de lokale werkgelegenheid. De R&T-sector zorgt voor een hoog voorzieningenniveau en is daarmee een prominente pijler onder onze lokale leefbaarheid. Meer bezoekers en/ of een langer verblijf moeten leiden tot een toename in bestedingen, werkgelegenheid en leefbaarheid. Om dat te bewerkstelligen faciliteert en stimuleert de gemeente de sector door te investeren in infrastructuur (wandelknooppunten, fietspaden (e-bikes), snel internet), door het ondersteunen van productontwikkeling, promotie en informatievoorziening en door netwerkvorming en kennisondersteuning. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de sector zelf, maar ook in BOCE- en Geoparkverband, met de provincie Drenthe, met het Recreatieschap en met Marketing Drenthe. De Stichting Bestemming Borger-Odoorn is een belangrijke schakel tussen gemeente en ondernemers en in de samenwerking met de andere vier Drentse Hondsruggemeenten.

ga terug