Begroting 2019

Onze economie

Verbonden partijen

Verbonden partij

Recreatieschap Drenthe

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regelingen

Doelstelling

Het in onderlinge samenwerking ontwikkelen van een actief en vooral effectief beleid ter vertsterking van de toeris- tisch-recreatieve sector in het werkgebied.

Beleidsontwikkeling

Om de concurrentiepositie van Drenthe te waarborgen wordt ingezet op een samenhangend R&T-beleid en een toename van de investeringen in kwaliteit van product, promotie en marketing.

Actiepunten

1. Ontzorgen van gemeenten op gebied van toeristisch- recreatief beleid.
2. Doorgroeien naar hét routebureau van Drenthe.
3. Aanjagen van de bestedingen in de Drentse toeristisch- recreatieve sector, zodat de werkgelegenheid op peil blijft.

ga terug