Begroting 2019

Onze economie

Wat mag het kosten?

Hieronder zijn de begrote inkomsten en uitgaven voor het gehele thema weergegeven.

Thema

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Onze economie

Begroting 2019

455.271

1.436.997

-981.726

Onze economie

Begroting 2018

826.249

1.436.760

-610.511

Onze economie

Rekening 2017

606.228

1.538.075

-931.847

Begrote inkomsten en uitgaven

Het gaat hier om kosten en opbrengsten die van invloed zijn op economische ontwikkelingen en recreatie en toerisme.

ga terug