Begroting 2019

Onze toekomst

Borger-Odoorn streeft naar een duurzame omgeving waarin milieu, natuur en ruimtelijke ontwikkeling belangrijke waarden zijn. In de duurzame ontwikkeling concentreert Borger- Odoorn zich op duurzaam wonen en duurzaam energie opwekken, in zowel de particuliere sector als de gemeentelijke gebouwen.

Als krimpgebied binnen de anticipeer regio Zuidoost Drenthe wil Borger-Odoorn zorgdragen voor een leefomgeving die is voorbereid op de maatschappelijke effecten van de krimp in de komende jaren. Het doel is een leefgebied van goede kwaliteit, dat aansluit op de behoeften van de bewoners: een vitaal Borger-Odoorn.

Ontwikkelingen in de samenleving vragen bij het oppakken van maatschappelijke vraagstukken ook van de gemeente een andere benadering. Borger-Odoorn wil hierin een regisserende en faciliterende partner zijn. Om die rol te kunnen waarmaken, zal de organisatie zich moeten ontwikkelen.

Lasten & baten

Lasten

€ 3.087.500

4,4 %

Baten

€ 21.264

0,0 %

ga terug