Begroting 2019

Onze toekomst

Vitaal Borger-Odoorn

Ambitie

Zorg dragen voor een leefomgeving die afgestemd is op de gevolgen van krimp in de komende jaren.

In zuidoost Drenthe hebben we de komende jaren te maken met de gevolgen van krimp. Binnen de gemeente Borger-Odoorn, maar ook in onze buurgemeenten Coevorden, Emmen en Aa en Hunze. Hoe gaan we om met deze demografische ontwikkeling? Daar waar we eerder beleid maakten op basis van groei, doen we dit nu op basis van krimp en de gevolgen daarvan. Dit vraagt een andere manier van denken en doen bij het behalen van de doelen die we als gemeente hebben. Denk hierbij aan onderwerpen als onderwijs, zorg, wonen en groen/beheer.

Minder mensen betekent minder woningen, minder (maatschappelijke) voorzieningen en meer openbaar groen. Ons uiteindelijke doel is er voor te zorgen dat het leefgebied van goede kwaliteit blijft. Dit betekent dat we onze omgeving versterken en zo inrichten dat deze blijft aansluiten op de behoefte van de bewoners in het gebied, onder andere met dorpsagenda’s.

Binnen de anticipeer regio Zuidoost Drenthe werkt Borger-Odoorn er in de samenwerking met de gemeenten Coevorden en Emmen (BOCE), Aa en Hunze) en de provincie aan om de status van krimpregio te verkrijgen. Met deze status ontvangt de gemeente ook de daarbij behorende mogelijke middelen. Het doel is om in BOCE-verband te zorgen voor kwalitatief goede en bereikbare voorzieningen op het gebied van onderwijs, detailhandel, sport, ziekenzorg en culturele voorzieningen, die optimaal verspreid zijn over de regio.

ga terug