Begroting 2019

Onze toekomst

Verbonden partijen

Verbonden partij

Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG)

Rechtsvorm

Stichtingen en verenigingen

Doelstelling

Het bieden van een platform aan de leden voor communicatie en afstemming.

Beleidsontwikkeling

Gekozen toekomstscenario: de basis moet op orde door het creëren van een effectieve en efficiënte organisatie. Dat betekent dat intern de inhoudelijk kennnis moet worden versterkt en de blik meer naar buiten moet. De focus komt te liggen op:
1. Kennis en expertise delen.
2. Netwerken en ontmoeten.
3. Afstemmen en afspraken maken

Actiepunten

1. Meer inhoud toevoegen aan het pplatform.
2. Meer aandacht vooor innovatie en kennisdelen.
3. Zorgen voor mmeer verbinding tussen gemeenten onderling en andere voor gemeenten belangrijke partijen.
4. Meer extern gericht.
5. Groter verbindend platform.
6. Grotere ambtelijke betrokkenheid vanuit de gemeenten.
7. Beter profileren richting VNG, rijk en provincie.

Verbonden partij

Cittaslow International

Rechtsvorm

Stichtingen en verenigingen

Doelstelling

Toot de top behoren op het gebied van leefomgeving, land- schap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit (internationaal keurmerk).

Beleidsontwikkeling

Inmiddels zijn in Nederland 10 gemeenten lid van dit net- werk. Wereldwijd zijn circa 300 gemeenten lid. Doel van het internationale en landelijke netwerk is om kennis te delen.

Actiepunten

1. Uitdragen waarden Cittaslow.
2. Leren van elkaar (nationaal netwerk)

ga terug