Begroting 2019

Onze toekomst

De veranderende rol van de gemeente

Ambitie

Meer en beter inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving, waar inwoners steeds vaker de samenwerking zoeken met de gemeente. De gemeente neemt hierin een meer regisserende en faciliterende rol op zich. Zij is hierdoor in staat maatschappelijke vraagstukken samen met inwoners en andere partners integraal op te pakken, met de blik naar buiten gericht.

Hiervoor werken we samen met Onze inwoners en de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)

ga terug