Begroting 2019

Onze toekomst

Wat mag het kosten?

Hieronder zijn de begrote inkomsten en uitgaven voor het gehele thema weergegeven.

Thema

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Onze toekomst

Begroting 2019

3.087.500

21.264

3.066.236

Onze toekomst

Begroting 2018

3.174.542

19.853

3.154.689

Onze toekomst

Rekening 2017

2.610.482

78.257

2.532.225

Begrote inkomsten en uitgaven

Hier worden kosten en opbrengsten benoemd die hoofdzakelijk te maken hebben met de veranderende rol van de overheid, cultuur en musea, duurzaamheid en burgerparticipatie.

Naast bovenstaande budgetten zijn er binnen andere thema’s, zoals Onze leefomgeving, uitgaven voor duurzaamheid opgenomen. Deze budgetten zijn onderdeel van een groter geheel en worden daarom niet  apart  als duurzaamheidsbudget weergegeven. Bijvoorbeeld binnen  het  grondbedrijf van de gemeente, zoals bij de uitbreidingsplannen Daalkampen (€ 186.500,-) en Nieuw Veenlanden (€ 200.000,-), het akoppelen van de riolering van het regenwater binnen het gemeentelijk rioleringsplan (€ 200.000,-/ per jaar) en de uitgaven voor isolatie en energiebesparende maatregelen voor gebouwen binnen dit taakveld.

ga terug