Begroting 2019

Onze inwoners

Sociaal Domein

Ambitie

Binnen het sociaal domein werken we aan het vinden van slimme oplossingen voor hulpvragen op het gebied van welzijn, zorg en onderwijs. Hiervoor werken we met het regenboogmodel. Door vroegtijdig signaleren willen we de inzet van zwaardere en langer durende zorg- en hulpverlening zoveel mogelijk voorkomen. Met een integrale benadering waarbij het gezin/het huishouden centraal staat, zoeken we met de cliënt oplossingen, zo eenvoudig en zo lokaal mogelijk. Daarbij maken we gebruik van de eigen kracht van de inwoners en hun omgeving. We streven naar duurzame resultaten binnen het beschikbare budget.
Bogen

1 Advies- en hulpaanvraag vanuit zelfregie
2 Preventieve, niet geïndiceerde voorzieningen
3 Geïndiceerde voorzieningen, groepen
4 Geïndiceerde maatwerkvoorzieningen, individu

De afbeelding van het regenboogmodel laat de vormen van hulp- en dienstverlening zien in vier verschillend gekleurde bogen. Het gezin of huishouden is het uitgangspunt. Alles wat aan hulp binnen het gezin geregeld kan worden of in de boog daar omheen –het eigen sociale netwerk- is het eenvoudigst te organiseren en het minst belastend voor het gezin. Dit heeft dus de voorkeur. Als die zorg niet voldoende is komt ondersteuning uit de volgende boog aan bod. De buitenste donkerrode boog omvat ondersteuning van het zwaarste soort. Die hulp- en dienstverlening is dus ook het duurst en heeft een veel grotere impact op het gezin dan de bogen daarbinnen.

ga terug