Begroting 2019

Onze inwoners

Hoe meten we de resultaten en effecten?

Onderstaande indicatoren meten we om te zien of we de maatschappelijke effecten die we ons ten doel hebben gesteld (en laten zien met het regenboogmodel) behalen.

Meedoen

1.Uitgaan van wat kan
2.Stimuleren tegenprestatie
3.Zelfredzaamheid
4.Sociaal netwerk

Laagdrempelig

1.Dichtbij
2.Eén toegang
3.Eenmalige intake

Cliëntervaring

1. Hoe ervaart inwoner geboden zorg en dienstverlening

Integrale zorg & preventie

1.Samenwerking
2.Vroeg signalering
3.De-escalatie zorg (afschaling)
4.Best passende zorg
5.Duurzame resultaten
6.Kleine systeemwereld
7.Buurtkracht

ga terug