Begroting 2019

Onze toekomst

Gemeente draagt bij aan duurzaam bouwen door verstrekken van duurzaamheidsleningen en bij nieuwbouw van woningen op bouwkavels verkocht door de gemeente

Wat gaan we er voor doen?

Duurzame ontwikkeling

-

Gemeente draagt bij aan duurzaam bouwen door verstrekken van duurzaamheidsleningen en bij nieuwbouw van woningen op bouwkavels verkocht door de gemeente

-

Prestatieafspraken woningcoöperaties en nul op de meter woningen

-

Actualiseren duurzaamheidsagenda

-

Campagne collectief inkopen zonnepanelen voor inwoners

-

Quickscan energiebesparing MKB

-

Start met verduurzaming 3 gemeentelijke gebouwen, de rest volgt later: MFA te Exloo, sporthal De Koel te Borger en sporthal De Splitting te Nieuw-Buinen

-

Focus op duurzaamheid bij het herhuisvestingsplan van de gemeente (gemeentehuis/BORG)

-

Duurzaam inkopen, gebruik zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, reduceren restafval

-

Versneld verduurzamen van de openbare verlichting (LED) in 4 jaar tijd

-

Plaatsen van E-laadpalen in de gemeente

-

Ondersteunen initiatieven van inwoners

-

Oog voor belangen van inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven en de uitvoering daarvan, o.a. bij windmolenplannen en zonneakkers

-

Herinrichting afvalbrengpunt, tariefdifferentiatie voor restafval en gft-afval en gratis inleveren van grof tuinafval op het afvalbrengpunt

ga terug