Begroting 2019

Onze economie

Opstellen en promoten van een lokale economische agenda > 2018-2020

Wat gaan we er voor doen?

Economische ontwikkeling

-

Vergroten van de inspanning om de digitale ontsluiting van de witte adressen te voltooien (2019)

-

Ondersteunen van halfjaarlijkse overleg tussen gemeente en diverse nutsbedrijven

-

Opstellen en promoten van een lokale economische agenda > 2018-2020

-

Promotie en doorverwijzing ondersteuningsregelingen (bedrijvenregeling Drenthe, BBZ-regeling Borger-Odoorn, actieplan ROI, Ondernemersfabriek). Informatiepakket voor startende/nieuwe ondernemers (2018-2020)

-

Voortzetten van bedrijfsbezoeken, jaarlijks ca. 50 bedrijven (2018-2020)

-

Mkb-vriendelijk inkopen; communicatie richting ondernemers over lokale opdrachten, inventarisatie lokale bedrijven voor gemeentelijke opdrachten

-

Organisatie van jaarlijks 2 netwerkenbijeenkomsten > 2018-2020

-

Faciliteren en promotie van Ambachtsgilde Hondsrug en Cittaslow supportersnetwerk

-

Deelname Award Drentse onderneming van het jaar > 2018-2020

-

Organisatie Open Bedrijvendag Drenthe

-

ZZP-sector: behoefte inventariseren aan netwerk/ondernemersbeurs

-

Opstellen en uitvoeren van een beleidsnotitie voor de landbouwsector in samenspraak met LTO. Daarin oog voor werkgelegenheid, beeld van de leefomgeving en impact van de omgevingswet 2018/2019

ga terug