Begroting 2019

Onze economie

Stimuleren ontwikkelingen R&T veengebied Borger-Odoorn

Wat gaan we er voor doen?

Recreatie en Toerisme

-

Netwerkvorming lokale ondernemers via SBBO door bijeenkomsten (structureel)

-

Structuren samenwerking 5 Hondsruggemeenten op terrein van promotie en informatievoorziening (2019)

-

Stimuleren samenwerking R&T-sector en aanbieders streekproducten (2019)

-

Ondersteuning ambassadeursbijeenkomsten De Hondsrug Unesco Geopark (2019)

-

Bevordering lokale samenwerking via R&T-fondsprojecten (structureel)

-

Aanleggen wandelknooppuntennetwerk samen met sector en RD (2018-2021)

-

Uitrollen bikeroute in BOCE-verband (2019-)

-

Ontwikkelen Hunzevallei o.a. door aanleg van fiets-, wandel- en vaarroutes (2019-)

-

Faciliteren van paardensport (routes, Hippisch centrum) (2019)

-

Faciliteren uitrol glasvezelnetwerk buitengebied mede t.b.v. R&T-sector (2019/2020)

-

Stimuleren ontwikkelingen R&T veengebied Borger-Odoorn

-

Faciliteren opzet Open Science Hub in educatief en toeristisch opzicht (2017-)

-

Ondersteuning R&T-ondernemingen via project "streekeigen ondernemen" (2019)

-

Ondersteuning bieden aan R&T sector in kader van project Vitale Vakantieparken Drenthe(2018-2020)

-

Faciliteren (meedenken, financieel) van uiteenlopende lokale R&T-initiatieven

ga terug