Begroting 2019

Onze toekomst

Het restafval is in 2020 en 2025 gedaald naar respectievelijk 100 kg en 35 kg per inwoner per jaar

Wat willen we bereiken?

Duurzame ontwikkeling

Het restafval is in 2020 en 2025 gedaald naar respectievelijk 100 kg en 35 kg per inwoner per jaar

ga terug