Begroting 2019

Onze toekomst

Oog voor belangen van inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven en de uitvoering daarvan, o.a. bij windmolenplannen en zonneakkers

Wat gaan we er voor doen?

Duurzame ontwikkeling

-

Gemeente draagt bij aan duurzaam bouwen door verstrekken van duurzaamheidsleningen en bij nieuwbouw van woningen op bouwkavels verkocht door de gemeente

-

Prestatieafspraken woningcoöperaties en nul op de meter woningen

-

Actualiseren duurzaamheidsagenda

-

Campagne collectief inkopen zonnepanelen voor inwoners

-

Quickscan energiebesparing MKB

-

Start met verduurzaming 3 gemeentelijke gebouwen, de rest volgt later: MFA te Exloo, sporthal De Koel te Borger en sporthal De Splitting te Nieuw-Buinen

-

Focus op duurzaamheid bij het herhuisvestingsplan van de gemeente (gemeentehuis/BORG)

-

Duurzaam inkopen, gebruik zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, reduceren restafval

-

Versneld verduurzamen van de openbare verlichting (LED) in 4 jaar tijd

-

Plaatsen van E-laadpalen in de gemeente

-

Ondersteunen initiatieven van inwoners

-

Oog voor belangen van inwoners bij duurzaamheidsinitiatieven en de uitvoering daarvan, o.a. bij windmolenplannen en zonneakkers

-

Herinrichting afvalbrengpunt, tariefdifferentiatie voor restafval en gft-afval en gratis inleveren van grof tuinafval op het afvalbrengpunt

ga terug