Begroting 2019

Onze toekomst

Dit is uitgewerkt bij de thema's Onze inwoners en Onze leefomgeving

Wat gaan we er voor doen?

Vitaal Borger-Odoorn

-

Dit is uitgewerkt bij het thema Onze inwoners

-

Dit is uitgewerkt bij de thema's Onze inwoners en Onze leefomgeving

-

Dit is uitgewerkt bij het thema Onze leefomgeving

-

Het gezamenlijk opstellen en uitvoeren van een strategische beleidsagenda voor de regio Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden (BOCE)

-

Gebruik maken van de regiodeal Zuid en Oost Drenthe voor de aanpak van urgente opgaven gericht op wonen, werken en leven

ga terug