Begroting 2019

Onze toekomst

Uitvoeren van een inventarisatie van alle formatieve knelpunten die ons momenteel belemmeren in het tijdig en correct uitvoeren van al onze taken

Wat gaan we er voor doen?

Interne organisatieontwikkeling

-

Uitvoeren van een inventarisatie van alle formatieve knelpunten die ons momenteel belemmeren in het tijdig en correct uitvoeren van al onze taken

-

De gemeenteraad om middelen vragen om de formatie op het benodigde niveau te brengen

-

De gemeenteraad om middelen vragen om de formatie op het benodigde niveau te brengen

-

'Dienend leiderschap' verder ontwikkelen in de organisatie, met als doel het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en de bredere blik, ook buiten de eigen taak

-

Onderzoek naar organisatiebreed invoeren van 'zelforganisatie' op basis van de resultaten uit een drietal pilots op de afdelingen MO, P&O en BORG'

-

Onderzoeken hoe de inrichting van ons kantoor, de werkplekken en werkmiddelen kan bijdragen aan het integraal werken en aan onze veranderende rol in de samenleving

-

Bewustwording creëren over het belang van zaakgericht werken

-

Het uitvoeren van een Medewerkers Inspiratie Onderzoek om te bepalen waar/hoe medewerkers in hun werk staan (bevlogenheid, motivatie)

-

Medewerkers een ontwikkeltraject aanbieden om zich de vaardigheden eigen te make die nodig zijn voor onze veranderende rol in de samenleving

-

Meer bewustwording creëren bij medewerkers over de veranderende rol van onze gemeente in de samenleving

-

De werkprocessen op orde brengen voor een efficiënte, effectieve, correcte en tijdige dienstverlening

-

Onderzoeken hoe de inrichting van ons kantoor, de werkplekken en werkmiddelen kan bijdragen aan het integraal werken en aan onze veranderende rol in de samenleving

-

Meer bewustwording creëren bij medewerkers over de veranderende rol van onze gemeente in de samenleving

-

De werkprocessen op orde brengen voor een efficiënte, effectieve, correcte en tijdige dienstverlening

-

In samenwerkingsverbanden een volwaardig samenwerkingspartner zijn en de regie nemen op opdrachtverlening en monitoring

-

In samenwerkingsverbanden een volwaardig samenwerkingspartner zijn en de regie nemen op opdrachtverlening en monitoring

ga terug