Begroting 2019

Onze toekomst

De gemeenteraad om middelen vragen om de formatie op het benodigde niveau te brengen

Wat gaan we er voor doen?

Interne organisatieontwikkeling

-

Uitvoeren van een inventarisatie van alle formatieve knelpunten die ons momenteel belemmeren in het tijdig en correct uitvoeren van al onze taken

-

De gemeenteraad om middelen vragen om de formatie op het benodigde niveau te brengen

-

De gemeenteraad om middelen vragen om de formatie op het benodigde niveau te brengen

-

'Dienend leiderschap' verder ontwikkelen in de organisatie, met als doel het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid en de bredere blik, ook buiten de eigen taak

-

Onderzoek naar organisatiebreed invoeren van 'zelforganisatie' op basis van de resultaten uit een drietal pilots op de afdelingen MO, P&O en BORG'

-

Onderzoeken hoe de inrichting van ons kantoor, de werkplekken en werkmiddelen kan bijdragen aan het integraal werken en aan onze veranderende rol in de samenleving

-

Bewustwording creëren over het belang van zaakgericht werken

-

Het uitvoeren van een Medewerkers Inspiratie Onderzoek om te bepalen waar/hoe medewerkers in hun werk staan (bevlogenheid, motivatie)

-

Medewerkers een ontwikkeltraject aanbieden om zich de vaardigheden eigen te make die nodig zijn voor onze veranderende rol in de samenleving

-

Meer bewustwording creëren bij medewerkers over de veranderende rol van onze gemeente in de samenleving

-

De werkprocessen op orde brengen voor een efficiënte, effectieve, correcte en tijdige dienstverlening

-

Onderzoeken hoe de inrichting van ons kantoor, de werkplekken en werkmiddelen kan bijdragen aan het integraal werken en aan onze veranderende rol in de samenleving

-

Meer bewustwording creëren bij medewerkers over de veranderende rol van onze gemeente in de samenleving

-

De werkprocessen op orde brengen voor een efficiënte, effectieve, correcte en tijdige dienstverlening

-

In samenwerkingsverbanden een volwaardig samenwerkingspartner zijn en de regie nemen op opdrachtverlening en monitoring

-

In samenwerkingsverbanden een volwaardig samenwerkingspartner zijn en de regie nemen op opdrachtverlening en monitoring

ga terug