Begroting 2019

Onze leefomgeving

Omgevingswet

De Omgevingswet wordt op 1 januari 2021 ingevoerd.

Wat verandert er?
De Omgevingswet brengt een omvangrijke veranderopgave met zich mee, zowel qua wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving als qua houding en gedrag. De veranderopgave van de Omgevingswet staat in het teken van het samenvoegen van ongeveer 40 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur (AM- vB’s) en een paar honderd ministeriële regelingen op het gebied van leefomgeving. Deze veranderingen heb- ben effect op de gemeentelijke organisatie. Het vergt een andere manier van werken waarbij samenwerking en vertrouwen in elkaar belangrijker worden. Waar de overheid nu nog als eerste aanspreekpunt gezien wordt omdat partijen niet met elkaar maar alleen via de overheid met elkaar spreken, worden ze straks onderdeel van een netwerk en gaan partijen samen de dialoog aan.
Figuur 1. Veranderende rol van de overheid

De uitwerking van de Omgevingswet richt zich in Borger-Odoorn op 5 thema’s:

1. Beleid en Organisatie;
2. Houding en Gedrag;
3. Participatie (zie ook thema Onze toekomst: de veranderende rol van de gemeente);
4. Werkprocessen;
5. ICT en werkomgeving.

Een leefomgeving met ruimte voor ontwikkeling, eigen initiatief en waarborgen van kwaliteit!

Ambitie

De Omgevingswet biedt elke gemeente ruimte voor een eigen invulling. Die ruimte willen we optimaal benut- ten en zo recht doen aan ons eigen DNA. De kwaliteit van de leefomgeving staat bovenaan. Daarbinnen willen we onder meer met inwonersparticipatie ruimte ge- ven aan ontwikkelingen en initiatieven die op basis van vertrouwen en samenwerking tussen gemeenten, om- wonenden en initiatiefnemers tot stand komen.

Wat willen we bereiken?

Het gedeelte ‘Wat gaan we daarvoor doen?’ van deze ambities is nog niet in te vullen, omdat de Omgevingswet nog niet op uitvoerend niveau is uitgewerkt. De fundamenten voor een ambitie en werkwijze zijn gelegd. In de komende jaren wordt hier verder invulling aan gegeven.

ga terug