Begroting 2019

Onze leefomgeving

Wat mag het kosten?

Hieronder zijn de begrote inkomsten en uitgaven voor het gehele thema weergegeven.

Thema

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Onze leefomgeving

Begroting 2019

16.884.463

6.944.621

9.939.843

Onze leefomgeving

Begroting 2018

18.919.691

6.704.949

12.214.742

Onze leefomgeving

Rekening 2017

18.886.349

9.011.487

9.874.861

Begrote inkomsten en uitgaven

 

Hier worden de kosten en opbrengsten benoemd die te maken hebben met de inrichting van de openbare omgeving, veiligheid en leefbaarheid. Zoals gebouwen en gronden, verkeer en vervoer, riolering, afvalinzameling en -verwerking, begraafplaatsen en ruimtelijke ordening.

ga terug