Begroting 2019

Onze economie

Opstellen en uitvoeren van een beleidsnotitie voor de landbouwsector in samenspraak met LTO. Daarin oog voor werkgelegenheid, beeld van de leefomgeving en impact van de omgevingswet 2018/2019

Wat gaan we er voor doen?

Economische ontwikkeling

-

Vergroten van de inspanning om de digitale ontsluiting van de witte adressen te voltooien (2019)

-

Ondersteunen van halfjaarlijkse overleg tussen gemeente en diverse nutsbedrijven

-

Opstellen en promoten van een lokale economische agenda > 2018-2020

-

Promotie en doorverwijzing ondersteuningsregelingen (bedrijvenregeling Drenthe, BBZ-regeling Borger-Odoorn, actieplan ROI, Ondernemersfabriek). Informatiepakket voor startende/nieuwe ondernemers (2018-2020)

-

Voortzetten van bedrijfsbezoeken, jaarlijks ca. 50 bedrijven (2018-2020)

-

Mkb-vriendelijk inkopen; communicatie richting ondernemers over lokale opdrachten, inventarisatie lokale bedrijven voor gemeentelijke opdrachten

-

Organisatie van jaarlijks 2 netwerkenbijeenkomsten > 2018-2020

-

Faciliteren en promotie van Ambachtsgilde Hondsrug en Cittaslow supportersnetwerk

-

Deelname Award Drentse onderneming van het jaar > 2018-2020

-

Organisatie Open Bedrijvendag Drenthe

-

ZZP-sector: behoefte inventariseren aan netwerk/ondernemersbeurs

-

Opstellen en uitvoeren van een beleidsnotitie voor de landbouwsector in samenspraak met LTO. Daarin oog voor werkgelegenheid, beeld van de leefomgeving en impact van de omgevingswet 2018/2019

ga terug