Begroting 2019

Onze portemonnee

Blijven we financieel gezond?

3. Blijven we financieel gezond?

Onderstaande weegschaal geeft aan de linkerkant de bestedingsruimte in volle omvang weer van knop 1 tot en met 5 tezamen. In onderdeel 2 van Onze portemonnee is de bestedingsruimte per knop toegelicht. De rechterkant van de weegschaal weerspiegelt de nieuwe ambities en doelen die we hebben. Bij de behandeling van de begroting en het bestuursakkoord zal duidelijk worden op welke nieuwe ambities en doelen we ons zullen richten. Duidelijk is nu al dat er keuzes gemaakt moeten worden, aangezien de ambities hoger zijn dat de beschikbare middelen. Voorop staat dat we daarin verantwoorde keuzes maken, zodat we financieel gezond blijven (zoals bovenaan de weegschaal is weergegeven).

In de raad van december worden definitieve bestedingsvoorstellen voorgelegd.

ga terug