Begroting 2019

Onze leefomgeving

Wegen en verkeer

Ambitie

De gemeente Borger-Odoorn zet in op veilige en toekomstbestendige wegen. We hanteren daar- bij de algemene normen voor wegenonderhoud (CROW) en onze eigen prioriteitstelling voor het onderhoud van de doorgaande en kernontsluitingswegen. We hebben speciale aandacht voor landbouwwegen die mede worden gebruikt voor toeristisch – recreatieve doeleinden. In onze aanpak zoeken we naar slimme combinaties om het onderhoud en de ontwikkeling van groen, riolering en verkeer gelijktijdig aan te pakken.

ga terug