Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is een basisvoorwaarde om de organisatiedoelstellingen te behalen. In de programma’s is vooral beschreven Wat we willen bereiken en Wat we daarvoor gaan doen. In deze paragraaf geven wij vooral aan Hoe we de dingen doen, vanuit welke filosofie we dat doen en welke instrumenten wij hiervoor inzetten.

Alles begint natuurlijk met onze missie, inclusief het Verbindend Perspectief. Dat is de bron van waaruit wij werken.

In deze paragraaf gaan we in op de volgende onderwerpen:

De missie, inclusief Verbindend Perspectief, van onze organisatie;
De  organisatieontwikkelingen;
Ons personeelsbeleid, en
Informatisering en automatisering met speciale aandacht voor pricacy en beveiliging.

Verbindend  Perspectief

Wij zijn Borger-Odoorn

In Borger-Odoorn staan de menselijke maat, sociale cohesie, ambachtelijkheid, kleinschaligheid en verstandig gebruik van technologie centraal. Dit zijn de kwaliteiten die horen bij Cittaslow. In 2010 hebben wij ons daarom aangesloten bij het internationale netwerk van Cittaslow-gemeenten. Wij willen de Cittaslow-principes naleven en die als leidraad gebruiken. Dat is Borger-Odoorn; wij zijn Borger-Odoorn. Zowel binnen als buiten onze organisatie willen we deze kwaliteiten handhaven, uitbreiden en uitdragen.

Onze rol
Als medewerkers en bestuur van de gemeente Borger-Odoorn hebben we een grote verantwoordelijkheid. Voor onze inwoners, ondernemers en organisaties zijn wij immers ‘de overheid’, en dat is niet niks. Daarom willen we in de eerste plaats een betrouwbare overheid zijn. We zijn open, professioneel, consequent en bereikbaar, en komen onze afspraken na. De basis op orde dus.
Daarnaast passen we onze rol aan op de veranderende eisen die de participatiesamenleving aan ons stelt. We zijn in dialoog met onze inwoners, staan open voor ideeën en suggesties en stemmen onze dienstverlening af op de vraag uit de samenleving.

Missie: Samen Ontspannen Durven
Dat alles doen we vanuit een informele organisatie met korte lijnen, waardoor we een grote slagkracht hebben. Er is ruimte om te experimenteren en een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Onze missie Samen Ontspannen Durven is de basis van wie we zijn en wat we doen. De drie woorden hebben elk een eigen betekenis, maar versterken elkaar in de verbinding:
-   Samen: we klaren de klus met elkaar en met onze inwoners, voelen ons onderdeel van het geheel en werken samen aan gemeenschappelijke doelen.
-   Ontspannen: we werken in een ontspannen en prettige sfeer met een fit lichaam en een opgeruimde geest.
-   Durven: we weten wat we kunnen en nodig hebben in ons werk en durven daarvoor te staan, ook in relatie tot de dienstverlening aan onze inwoners.

Het doel is dat onze medewerkers ook daadwerkelijk invulling geven aan deze missie. Hierin proberen we op verschillende manieren te faciliteren, onder andere door de implementatie van Projectmatig Creëren (PMC) als methode voor projectmatig werken. Daarnaast hebben we aandacht voor de ontwikkeling en het mentale welzijn van onze medewerkers en faciliteren we hen daarin, waar mogelijk.

ga terug