Begroting 2019

Grondbeleid

Prognose resultaten

Woningbouw

Woningbouw

Bestemmingsplan (per 1-1-2018)

Boek- waarde 

Nog uit te voeren

Nog te ontvangen

Nog te verwachten winst

Restant kavels

Tussentijds genomen winst

Loop-tijd t/m

2e Exloërmond

Exloërkijl III

50.884

-34.402

85.783

102.265

1

1.043.430

2020

Valthermond

Plaats 62

224.945

-241.940

1.127.496

1.110.502

15

0

2025

Borger

Daalkampen II

-2.578.386

-5.755.934

8.974.534

640.213

16

0

2035

Odoorn

Langhieten II

0

95.600

0

0

0

4.406.572

2017

Buinen

Lijnstukken II

31.075

-21.463

258.998

268.610

3

101.500

2021

Drouwen

Tiekamp III

20.227

-13.120

103.740

110.847

1

350.000

2019

Nieuw-Buinen

Nieuw-Veenlanden

-171.223

-1.003.552

1.339.180

164.405

51

0

2021

Totaal woningbouw

-2.422.479

-6.974.811

11.889.731

2.492.441

87

5.901.502

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Bestemmingsplan (per 1-1-2018)

Boek- waarde 

Nog uit te voeren

Nog te ontvangen

Nog te verwachten verlies

Restant kavels (m2)

Genomen winst

Loop-tijd t/m

2e Exloërmond

Noorderkijl II

-136.694

-113.282

65.205

-184.771

1.860

n.v.t.

2019

Borger

Aan de Strengen

-1.797.257

-442.345

2.003.820

-235.782

24.830

n.v.t.

2030

Nieuw-Buinen

Drentse Poort

-340.351

-77.663

346.080

-71.934

9.888

n.v.t.

2022

Totaal bedrijventerreinen

-2.274.301

-633.290

2.415.105

-492.486

36.578

NB: Het verwachte verlies op de bedrijventerreinen is voor 100% afgedekt middels een voorziening.