Begroting 2019

Lokale heffingen

Belastingdruk

De stijging van de lokale lastendruk is de gecombineerde stijging van de OZB, reinigingsheffingen en rioolheffing.

Hieronder is de lokale lastendruk voor 2019 zichtbaar gemaakt.

Omschrijving

 OZB

Reinigings heffingen

Rioolheffing

Totaal

Perc.

Opbrengst 2018

5.714.650

1.841.020

3.032.606

10.588.276

1. Mut. OZB + 1,75%

100.006

100.006

2. Mut. Reinigingsheffingen

86.601

86.601

3. Mut. Rioolheffing

25.158

25.158

Totaal verhoging

100.006

86.601

25.158

211.765

2,00%

Areaaluitbreiding

19.304

19.304

Opbrengst 2019

5.833.960

1.927.621

3.057.764

10.819.345