Begroting 2019

Onze portemonnee

Recapitulatie van baten en lasten

Hieronder is de recapitulatie van baten en lasten weergegeven. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee. Verder is zichtbaar dat de totale lasten inclusief het begrotingssaldo gelijk is aan de totale baten.

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Thema 1 Onze inwoners

34.922.081

7.830.558

-27.091.523

Thema 2 Onze economie

455.271

1.436.997

981.726

Thema 3 Onze toekomst

3.087.500

21.264

-3.066.236

Thema 4 Onze leefomgeving

16.884.463

6.944.621

-9.939.843

Totaal 4 thema's

55.349.314

16.233.440

-39.115.875

Thema Onze portemonnee:

Treasury (0.5)

3.885.747

4.781.764

896.018

OZB woningen (0.61)

4.443.613

4.443.613

OZB niet-woningen (0.62)

1.390.347

1.390.347

Belastingen overig (0.64)

236.737

-236.737

Algemene uitkering gemeentefonds (0.7)

13.591

42.142.352

42.128.761

Overige uitkeringen gemeentefonds (0.7)

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

4.136.075

52.758.076

48.622.002

Overhead (0.4)

8.914.453

213.077

-8.701.376

Algemene lasten, baten

64.248

-50.000

-114.248

Vennootschapsbelasting (0.9)

0

Beleidsintensivering (0.8)

494.657

-494.657

Calamiteiten, onvoorzien (0.8)

50.000

-50.000

Saldo van baten en lasten

69.008.747

69.154.593

145.846

Mutaties reserves (0.10)

1.395.464

1.687.522

292.059

Resultaat

70.404.210

70.842.115

437.905

ga terug