Begroting 2019

Onze portemonnee

Verbonden partijen

Verbonden partij

Dimpact

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling

Organiseren van samenwerking voor het laten ontwikkelen van een oplossing voor gemeentelijke multi-channel dienstverlening (licentie, hosting, lidmaatschap).

Beleidsontwikkeling

Actiepunten

Verbonden partij

Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling

Gespecialiseerde financiële dienstverlening. Zo laag mogelij- ke kosten voor maatschappelijke voorzieningen realiseren.

Beleidsontwikkeling

De BNG heeft in haar jaarverslag 2017 besloten het divi- dendpercentage te verhogen van 25% naar 37,5%. Aandeel- houders, waaronder de gemeente Borger-Odoorn kunnen hierdoor een hoger dividend verwachten.

Actiepunten

Verbonden partij

BAN personeelsdiensten

Rechtsvorm

Vennootschappen en coöperaties

Doelstelling

Aanvullen of opfrissen van kennis, vaardigheden en inzichten. Deelnemersbijdrage algemeen en project Ruim Baan.

Beleidsontwikkeling

Actiepunten

ga terug