Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Water

Beheer en onderhoud
Onderhoud van de houten bruggen gebeurt grotendeels door BORG. De overige bruggen worden door derden onderhouden.

Beleid
Jaarlijks worden alle bruggen geïnspecteerd en beoordeeld. Aan de hand van deze inspectieronde wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld.

Financiën
Voor klein onderhoud, dat voortkomt uit de inspectieronde, is jaarlijks een bedrag van
€ 20.539 beschikbaar. Doordat de leeftijd van bruggen toeneemt zal het onderhoud dat nodig is om de bruggen in een goede staat te houden ook toenemen. In 2019 wordt geëvalueerd of het budget van de afgelopen jaren toereikend is om de technische staat van de bruggen op een acceptabel niveau te behouden.