Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Gebouwen

Onderhoudsniveau
Door een extern bedrijf zijn halverwege 2016 voor veel gebouwen conditiemetingen uitgevoerd volgens de wettelijke norm NEN 2767. Op basis van deze metingen zijn er meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) voor de komende 10 jaar opgesteld. Deze MJOP’s worden iedere drie jaar geactualiseerd. Aan de hand hiervan wordt dan duidelijk of er jaarlijks voldoende budget beschikbaar gesteld wordt om de gebouwen op de gewenste manier te onderhouden. Bij voldoende budget kunnen we dit gaan uitvoeren. Indien er onvoldoende budget is dan zal er een prioritering moeten plaats vinden voor het uitvoeren van het (planmatig)onderhoud.

Kern

Aantal 2018

Aantal 2019

Gemeentelijk vastgoed

5

5

Maatschappelijk vastgoed

7

5

Binnensport

7

7

Buitensport

8

8

Zwembaden

2

3

Onderwijs

4

4

Strategisch vastgoed

11

8

Diversen

7

7

Totaal

51

47

Beleidskader
Er wordt in 2019 een verdere afname van gemeentelijke gebouwen verwacht door de uitvoering van het project kern & kader III (o.a. de dorpshuizen).

Het dorpshuis in Drouwenermond is in 2018 overdragen aan stichting dorpsbelangen om er sociale activiteiten in te ontplooien. Het dorpshuis in Valthermond-Oost is hierdoor het laatste dorpshuis dat nog in gemeentelijk bezit is. De verwachting is dat deze in 2019 wordt afgestoten.

Sportzaal “De Woerd” is in 2018 aan de stichting dorpshuis Buinen overgedragen, vervolgens zal deze stichting de sporthal een dorpshuis functie geven.

Ook wordt de uitvoering van Leefgebieden en sport voortgezet. Met o.a. de tennisvereniging in Valthermond zijn gesprekken gaande m.b.t. de overdracht van het vastgoed op hun locatie.

Daarentegen komt zwembad “ De Zwaoi” Valthermond weer in gemeentelijk bezit, de afgelopen jaren werd het beheer uitgevoerd door een stichting. Met ingang van 2019 wordt dit zwembad met de ander twee openlucht zwembaden ondergebracht in een nieuwe, buiten de gemeente opererende, rechtsvorm.

Het binnen- en buitenonderhoud van de schoolgebouwen is overgedragen aan de betreffende schoolbesturen. Alleen voor nieuwbouw en uitbreidingen van scholen draagt de gemeente nog een verantwoordelijkheid. Door het dalende aantal (basis)schoolleerlingen kunnen in de toekomst meer onderwijsgebouwen vrijkomen. Als er geen strategische redenen zijn om deze gebouwen te houden dan worden deze gebouwen te koop aangeboden.

Financiën
Momenteel zijn er voldoende financiële middelen aanwezig om het gemeentelijk vastgoed op het gewenste niveau te onderhouden.