Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Openbare verlichting

Onderhoudsniveau
In de gemeente staan 6.318 lichtpunten met de volgende lichtbronnen:

Figuur 1. Overzicht typen lichtbronnen

Ongeveer 60% van de armaturen is verouderd. In het kader van energiebesparing en duurzaamheid is versnelde vervanging raadzaam. Hiervoor is een project opgevoerd op de DPL.

Beleidskader

Het beleid is er op gericht om in iedere situatie te optimaliseren zodat recht wordt gedaan aan de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en leefbaarheid. Uitgangspunt is wel dat we alleen verlichten waar nodig en dat wezoeken naar de meest energiezuinige en duurzame oplossingen. U kunt het gehele beleid online raadplegen op https://borger-odoorn.beeldendbeleid.nl.

Vervanging van openbare verlichting vindt zo mogelijk plaats bij reconstructiewerkzaamheden aan de weg. Daarnaast vervangen we – indien mogelijk – op projectbasis oude masten en armaturen.

Dit jaar hopen we de vierde en laatste fase uit te voeren van het energiezuiniger maken van de verlichting in het buitengebied. Dit betreft het noordwestelijke kwadrant van de gemeente. In het voorjaar organiseren we de eerste bewonersavonden.

Financiën

In het gemeentelijke verlichtingsplan zijn de bestaande knelpunten en de reguliere vervangingen van masten en armaturen opgenomen. Het plan voorziet in een financiering tot 2027.