Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Begraafplaatsen

Onderhoudsniveau
Voor begraafplaatsen is het onderhoudsniveau voor groen vastgesteld op niveau A van het CROW. Voor gebouwen op de begraafplaatsen is dit vastgesteld op conditieniveau 2 (goed niveau). Het onderhoudsniveau voor begraafplaatsen staat onder druk doordat er voor onderhoud in het openbaar groen algemeen minder uren en budget beschikbaar is. Gemiddeld gezien zakt het gestelde onderhoudsniveau op begraafplaatsen bij groeizaam weer tijdelijk onder het door de raad vastgestelde niveau.

Omschrijving

Aantal 2019

Begraafplaatsen

           8    

Beleidskader
Voor de begraafplaatsen is in maart 2008 de visie ‘Begraafplaatsen Ruimte voor de laatste rustplaats’ vastgesteld. Dit beleid is nader uitgewerkt in een ruimtelijke ‘Inrichtingsvisie begraafplaatsen Borger- Odoorn’ voor alle acht begraafplaatsen. Beide visies zijn nog actueel.

Op de begraafplaatsen Valthe, Odoorn en Nieuw-Buinen zijn rond de 350 graven verwijderd. In het seizoen 2018-2019 worden graven op 2e Exloërmond en Valthermond verwijderd. Gelijktijdig voeren we enkele renovatiewerkzaamheden uit.

Financiën
Voor het verwijderen van graven is vooralsnog voldoende budget beschikbaar.