Begroting 2019

Kapitaalgoederen

Sportvelden

Onderhoudsniveau
Sportvelden moeten qua kwaliteitseisen voldoen aan de KNVB-norm. De velden worden regelmatig gecontroleerd. De eigen dienst onderhoudt de singels en bomen op en rondom de sportvelden. De verenigingen zorgen zelf voor klein onderhoud, zoals het speelklaar maken van de velden, belijning aanbrengen, zwerfafval verwijderen, afvalbakken legen, overhangend groen terugsnoeien etc. Daarnaast onderhoudt een aantal verenigingen boventallige sportvelden die zij willen blijven gebruiken. Deze boventallige velden zijn in 2014 uit het gemeentelijk onderhoud genomen.

Omschrijving

Aantal 2019

Sportparken

10

Wedstrijdvelden

20

Trainingsvelden

5

Beleidskader
De komende jaren trachten we de velden van de kerncomplexen die gerenoveerd moeten worden, aan te pakken. In de raadsvergadering van september is besloten om sportpark De Drift in Borger te renoveren. In het leefgebied Zuidwest (Exloo-Odoorn-Klijndijk-Valthe) wordt gewerkt aan een plan voor een nieuw sportcomplex voor voetbal en tennis.

Financiën
Voor het reguliere, aanbestede, onderhoud van de voetbalvelden zijn voldoende middelen in de begroting beschikbaar. Voor renovaties en de nieuwe complexen zijn extra middelen noodzakelijk.